PROJEKT: HANNA PIETRAS, MAGDALENA SZCZEPANIAK
ZDJĘCIA: FOLLOW THE FLOW