PROJEKT: HANNA PIETRAS, MONIKA LEDZION
ZDJĘCIA: RASPBERRY WORKSHOP