PROJEKT: HANNA PIETRAS, MONIKA LEDZION, ALEKSANDRA PLUTA
ZDJĘCIA I STYLIZACJA: FOLLOW THE FLOW