PROJEKT: HANNA PIETRAS, MAŁGORZATA KOWALCZYK-WIANKOWSKA 
ZDJĘCIA: HANNA PIETRAS