PROJEKT: HANNA PIETRAS, MAGDALENA SZCZEPANIAK
ZDJĘCIA: RASPBERRY WORKSHOP