PROJEKT: HANNA PIETRAS, MAŁGORZATA KOWALCZYK-WIANKOWSKA
ZDJĘCIA: RASPBERRY WORKSHOP