PROJEKT: HANNA PIETRAS, MARTYNA FLORKIEWICZ
ZDJĘCIA: RASPBERRY WORKSHOP