PROJEKT: HANNA PIETRAS, MARTYNA FLORKIEWICZ
ZDJĘCIA: FOLLOW THE FLOW