PROJEKT: HANNA PIETRAS, JOANNA PORADOWSKA
ZDJĘCIA I STYLIZACJA: FOLLOW THE FLOW